Zakres usług

Wszystkie oferowane usługi świadczymy w językach: niemieckim, angielskim oraz polskim. Poznaj obszary, w których się specjalizujemy, a następnie dołącz do grona ponad 100 zadowolonych klientów. 

Usługi księgowe

Znaczącą pozycję w naszej ofercie stanowi przejęcie kompletnej księgowości zgodnej z polskimi przepisami. Nasi specjaliści księgowi dysponują wieloletnim doświadczeniem i dysponują odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi.
Usługi z zakresu księgowości:
– prowadzenie ksiąg,
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
– przygotowywanie deklaracji, raportów i zestawień na zlecenie klientów,
– przygotowywanie deklaracji podatkowych i raportów do urzędów statystycznych, do Narodowego Banku Polskiego oraz pozostałych instytucji,
– naliczanie pensji i wynagrodzeń,
– administrowanie aktami personalnymi,
– sprawozdawczość związana z ubezpieczeniami społecznymi,
– uczestnictwo w kontrolach organów podatkowych,
– przygotowywanie zakładowego planu kont.

Kadry i płace

Zajmujemy się całokształtem zadań dotyczących rozliczania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Stanowią one następstwo z góry narzuconych wytycznych o zatrudnieniu pracowników, obowiązków spoczywających na zatrudniającym, między innymi w stosunku do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Doradztwo 

Mamy doświadczenie w doradzaniu i prowadzeniu inwestycji przedsiębiorstw na rynku polskim w bezpieczny i legalny sposób:

– przygotowanie inwestycji,
– pośrednictwo w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych,
– nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych.

Usługi prawnicze

Dbamy o aktualne i szczegółowe prowadzenie spraw prawnych dla przedsiębiorstw z różnych branży na rynku w Polsce i w Niemczech:

– bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw,
– sporządzanie opinii prawnych.

Usługi administracji

Naszym klientom, oprócz usług związanych z założeniem przedsiębiorstwa, oferujemy także usługi administracji. Oferujemy reprezentację naszych klientów wobec ich krajowych partnerów, klientów, instytucji oraz urzędów. Przygotowujemy i opracowujemy pełną dokumentację firmową, jak również czuwamy nad pewnym i rzetelnym funkcjonowaniem firmy.
Współpracujemy wspierając m.in. w komunikacji z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałymi instytucjami.
Oprócz tego realizujemy na zlecenie także inne specjalistyczne działania, takie jak: pozyskiwanie ofert, udzielanie zleceń, poszukiwanie podwykonawców, nawiązywanie kontaktów z klientami, ustalanie terminów, etc.

Zakładanie przedsiębiorstw

Nasza oferta obejmuje wszelkie czynności związane z zakładaniem jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. 

Świadczymy wszelkie czynności aż do momentu uzyskania pełnej zdolności do działania naszych klientów. Dotychczas, przy naszym udziale, powstało blisko 100 firm, działających w różnych formach (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe).

Zarządzanie personelem

Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu jest jednym ze spektrów naszego działania. Wyszukujemy pracowników, organizujemy rozmowy kwalifikacyjne, przygotowujemy umowy o pracę, załatwiamy formalności związane ze zgłaszaniem pracowników do różnego rodzaju instytucji, troszczymy się o badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenia BHP, etc.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również przejęcie całkowitego zarządzania personelem, do którego należy m.in. prowadzenie akt personalnych, wypełnianie wymagań nakładanych przez Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, jak również wszelkie pozostałe kwestie personalne i socjalne.

Zwrot podatku VAT 

Jeżeli zapłaciłeś w kraju Unii Europejskiej podatek VAT, skontaktuj się z nami, a resztę formalności załatwimy za Ciebie. Kompleksowo przygotujemy całą dokumentację i odzyskamy Twoje pieniądze. Zwrot podatku VAT dotyczy wszelkich wydatków poniesionych w dowolnym kraju Unii Europejskiej, dokonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce.
Przykładowe towary i usługi, które podlegają odliczeniu VAT:
– paliwo,
– opłaty drogowe,
– parkingi,
– koszty posiłków i noclegów,
– wynajem środków transportu,
– wiele innych.