Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

TDG FK Sp. z o.o. 

pastedGraphic.png

TDG FK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w zakresie danych osobowych, które użytkownicy powierzają TDG FK Sp. z o.o. w toku współpracy korzystając z oferty Spółki, w tym poprzez odwiedzanie domeny Spółki. TDG FK Sp. z o.o. stosuje nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności i Politykę Cookies obowiązującą w Spółce. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest TDG FK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992907874, KRS: 0000231588, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: tdg@tdg.pl

W JAKIM CELU PROSIMY CIĘ O PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY?

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników korzystających lub planujących skorzystać z naszych usług i strony internetowej. W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika możemy przetwarzać następujące informacje:  

 1. Osoby kontaktujące się z TDG FK Sp. z o.o. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych na naszej stronie narzędzi, w tym poprzez formularz kontaktowy, chat, jak również korespondując z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez rozmowę telefoniczną przetwarzamy dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska służbowego, nazwy firmy, NIP, – w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub odpowiednią obsługę i załatwienie sprawy, z którą się do nas zgłosiłeś tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 1. Klienci
  W celu zawarcia i wykonania umów, bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądnie osoby, której te działania dotyczą oraz w zakresie świadczonych usług, w tym komunikacji elektronicznej przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów w postaci m.in.: imienia i nazwiska, numeru telefonu, danych adresowych, adresu e-mail, stanowiska służbowego, numeru PESEL, NIP, rachunku bankowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO.
 2. Osoby korzystające ze strony www.tdg.pl

W trakcie odwiedzania strony internetowej  TDG FK Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem internetowym tdg.pl, poza danymi przetwarzanymi w ramach kontaktu ze Spółką przetwarzamy dane  w zakresie adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądane adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Osoby wyrażające zgodę na przesyłanie informacji handlowych

W celu otrzymania informacji handlowych o usługach oferowanych przez TDG FK Sp. z o.o., po uprzednio wyrażonej przez Użytkownika zgodzie, przetwarzamy dane osobowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, ewentualnie imienia i nazwiska tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Osoby, wobec których stosowany jest marketing bezpośredni

W ramach marketingu bezpośredniego usług przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dzięki którym możemy się z Tobą skontaktować tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 1. Osoby obserwujące profil TDG FK Sp. z o.o. w mediach społecznościowych

Jeśli polubiłeś nasz profil na Facebook ’u lub Instagramie lub skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem ww. portali społecznościowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu promocji i reklamy naszych usług, organizowanych wydarzeń oraz prowadzonej przez nas działalności, prowadzenia korespondencji przy wykorzystaniu ww. narzędzi oraz właściwej obsługi zgłoszenia/zapytania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Osoby przebywające na ternie TDG FK Sp. z o.o. 

Przebywając w budynku należącym do TDG FK Sp. z o.o. przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników Spółki, osób i mienia, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • statystycznym i analitycznym mającym za zadanie usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wyciągniętym z powyższych procesów wniosków tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, właściwej obsługi klienta, skutecznego kontaktu, zawarci i realizacji umow. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych celem przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mail jest dobrowolne, a jej brak nie wpływa na realizację pozostałych usług. 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W zależności od celu, w jakim przekazałeś nam Swoje dane osobowe, będziemy je przechowywać przez okres niezbędny do realizacji świadczonej na Twoją rzecz usługi, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Co do zasady termin przechowywania danych nie będzie dłuższy niż 6 lat, chyba że termin przedawnienia roszczeń jest dłuższy lub przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania określonej kategorii danych. 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest uprzednio wyrażona przez Ciebie zgoda, przekazane dane będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania. 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.  W przypadku danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego okres ich przechowywania będzie wynosił tydzień 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym współpracującym z nami lub świadczącymi na naszą rzecz usługi, w tym dostawcom usług wsparcia technicznego dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www, jak również poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacyjnych. Jeśli polubiłeś nasz profil na Facebook’u lub Instagramie Twoje dane będą przekazane Facebook Ireland Ltd. 

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Twoje dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych do Facebook Ireland Limited dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych. 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ TDG FK Sp. z o.o. TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez TDG FK Sp. z o.o. przysługuje:

 • prawo do informacji na temat przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych; 
 • prawo do usunięcia danych; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;
 • jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez TDG FK Sp. z o.o. 

Strona tdg.pl wykorzystuje pliki cookie w celu:

– dopasowania strony do potrzeb Użytkowników

– obsługi statystyk strony i prowadzenie analiz,

– zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłego działania

– optymalizacji korzystania z serwisu

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

TDG FK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usuwania treści z Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani.